Máy tính xách tay

 • hP 14 - D009TU F6D54PA - 8.445.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột. Tặng may in mau HP D101 trị gia 800K
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i3 3110M (2.4Ghz/3MB)
  * DDR3 2 GB, 1066 MHz
  * 500GB HDD
  *Intel HD Graphic 4000
  *  DVD RW 
  *14" High-Definition HD LED  (1366 x 768)
  * Webcam, wirless
  * 2.0 Kg
  * Dos

  8.445.000 VNĐ

 • Dell vostro 2420 V522134 - 8.790.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • chuột quang,túi xách,bàn di chuột
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i3  3110M (2.4GHZ/3MB L3 cache)
  * 2GB DDR3 -1066
  * 500 GB SATA 
  * 14" HD LED
  * Intel HD Graphic 4000
  * DVD-RW 
  * 56K V.92 10/100TX, Intel802.11bgn
  * USB2.0, S-Video,Card reader
  * Webcam, Bluetooth/2.2 kg/ Dos

  8.790.000 VNĐ

 • Dell Inspiron 15R N3521H (PJ8GD) - 8.972.000
  Có hàng
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i3 3217U ( 1.8GHZ/3MB L3 cache)
  * 4GB DDR3 -1066
  * 500GB HDD SATA 
  * 15.6" LED HD
  * Intel HD Graphic 4000
  * DVD-RW 
  * 56K V.92 10/100TX, Intel802.11bgn
  * USB2.0, S-Video,Card reader
  * Webcam, Bluetooth/2.6 kg/ Dos

  8.972.000 VNĐ

 • Asus X450LC - WX035D - 11.527.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • chuột quang,túi xách,bàn di chuột
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 4200U(1.6GHz, 3MB)
  * NVIDIA GeForce GT 720M 2GB
  * 4GB DDR3
  * 500GB HDD
  * DVD RW  
  * 14" HD LED backlight Splendid
  * Webcam1.3MP,Card Reader
  * Weight 2.2Kg/ Pin 4 cell
  * Free Dos 

  11.527.000 VNĐ

 • Asus P450LA - WXO094D - 10.772.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • chuột quang,túi xách,bàn di chuột
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 4200U(1.6GHz, 3MB)
  * Intel HD Graphic 4000
  * 4GB DDR3
  * 500GB HDD
  * DVD RW  
  * 14" HD LED backlight Splendid
  * Webcam1.3MP,Card Reader
  * Weight 2.2Kg/ Pin 4 cell
  * Free Dos 

  10.772.000 VNĐ

 • Dell Inspiron 15 3521 (V5I33202) - 9.981.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i3 3217U ( 1.8GHZ/3MB L3 cache)
  * 4GB DDR3 -1066
  * 500GB HDD SATA 
  * 15.6" LED HD
  * AMD Radeon™ HD 7670M 1GB
  * DVD-RW 
  * 56K V.92 10/100TX, Intel802.11bgn
  * USB2.0, S-Video,Card reader
  * Webcam, Bluetooth/2.6 kg/Dos

  9.981.000 VNĐ

 • Dell Inspiron 14 3421(OAK14V1405140) - 9.045.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i3 3217U ( 1.8GHZ/3MB L3 cache)
  * 2GB DDR3 -1066
  * 500GB HDD SATA 
  * 14" LED HD
  * NVIDIA GeForce GT 620M 1GB
  * DVD-RW 
  * 56K V.92 10/100TX, Intel802.11bgn
  * USB2.0, S-Video,Card reader
  * Webcam, Bluetooth/2.0 kg/Dos

  9.045.000 VNĐ

 • ASUS F451CA - VX124D - 8.181.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i3 3217U(1.8GHz, 3MB)
  * Intel HD Graphic 4000
  * 4GB DDR3
  * 500GB HDD
  * DVD RW  
  * 14" HD LED backlight Splendid
  * Webcam1.3MP,Card Reader
  * Weight 2.2Kg/ Pin 4 cell
  * Free Dos 

  8.181.000 VNĐ

 • Sony Vaio SVF14 - A15CX/B - 16.345.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 -3337U/1.8GHz(3MB cache L3
  * Memory 8GB DDR3
  * 750GB HDD + 8GB SSD
  * Intel HD Graphic 4000
  * 14" LED HD  Cảm ứng đa điểm
  * Webcam/Multi card Reader/DVD RW
  * Modem 56K, Wireless, NIC/  HDMI
  * Weight 2.0Kg - Battery 6 Cell 
  * Windows 8

  16.345.000 VNĐ

 • Sony Vaio SVF14 - 217CX/B - 16.890.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 -3337U/1.8GHz(3MB cache L3
  * Memory 8GB DDR3
  * 1 TB HDD serial ATA/5400rpm 
  * Intel HD Graphic 4000
  * 14" LED HD  Cảm ứng đa điểm
  * Webcam/Multi card Reader/DVD RW
  * Modem 56K, Wireless, NIC/  HDMI
  * Weight 2.0Kg - Battery 6 Cell 
  * Windows 8

  16.890.000 VNĐ

 • Sony Vaio SVF15 - 21BYG/B - 11.809.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i3 3217U (1.8Ghz/3MB)
  * Memory 2GB DDR3
  * 320GB HDD
  * Intel HD Graphic 4000
  * 15.6" LED HD 
  * Webcam/Multi card Reader/DVD RW
  * Modem 56K, Wireless, NIC/  HDMI
  * Weight  2.5Kg - Battery 6 Cell 
  * Free Dos

  11.809.000 VNĐ

 • Sony Vaio SVT14 - 126CX/S - 16.590.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 3337U (1.8Ghz/3MB)
  * Memory 6GB DDR3
  * 500GB HDD + 32GB SSD
  * Intel HD Graphic 4000
  * 14" LED HD  Cảm ứng đa điểm
  * Webcam/Multi card Reader/DVD RW
  * Modem 56K, Wireless, NIC/  HDMI
  * Weight  1.8Kg - Battery 6 Cell 
  * Windows 8

  16.590.000 VNĐ

 • Sony Vaio SVT15 - 112CX/S - 17.045.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 3337U (1.8Ghz/3MB)
  * Memory 8GB DDR3
  * 750GB HDD + 24GB SSD
  * Intel HD Graphic 4000
  * 15.6" LED HD  Cảm ứng đa điểm
  * Webcam/Multi card Reader/DVD RW
  * Modem 56K, Wireless, NIC/  HDMI
  * Weight  2.2Kg - Battery 6 Cell 
  * Windows 8

  17.045.000 VNĐ

 • Sony Vaio VPC EG37FM/W - 13.618.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 - 2450M/2.5GHz(3MB cache L3
  * Memory 4GB DDR3
  * 640GB, serial ATA/5400rpm
  * Intel HD Graphic 4000
  * 14" LED HD 
  * Webcam/Multi card Reader/DVD RW
  * Modem 56K, Wireless, NIC/  HDMI
  * Weight 2.2Kg - Battery 6 Cell 
  * Windows 7 

  13.618.000 VNĐ

 • Sony Vaio SVF14 - 21PSG/W/B - 10.900.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Dual Core 2117U 1.8GHz(3MB cache L3
  * Memory 2GB DDR3
  * 500GB, serial ATA/5400rpm
  * Intel HD Graphic 4000
  * 14.0" LED  display
  * Webcam/Multi card Reader/DVD RW
  * Modem 56K, Wireless, NIC/  HDMI
  * Weight 2.35Kg - Battery 6 Cell 
  * Windows 8

  10.900.000 VNĐ

 • Sony Vaio SVF14 - 21QSG/W/B - 10.900.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i3 - 3217U/1.8GHz(3MB cache L3
  * Memory 2GB DDR3
  * 750GB, serial ATA/5400rpm
  * Intel HD Graphic 4000
  * 14.0" LED  display
  * Webcam/Multi card Reader/DVD RW
  * Modem 56K, Wireless, NIC/  HDMI
  * Weight 2.35Kg - Battery 6 Cell 
  * Windows 8

  10.900.000 VNĐ

 • Sony Vaio SVF14 - 327SG/W/B - 13.627.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i3 - 4005U/1.7GHz(3MB cache L3
  * Memory 4GB DDR3
  * 500GB, serial ATA/5400rpm
  * NVIDIA GT 740M 1GB
  * 14" LED  HD( Cảm ứng đa điểm )
  * Webcam/Multi card Reader/DVD RW
  * Modem 56K, Wireless, NIC/  HDMI
  * Weight 2.0Kg - Battery 6 Cell 
  * Windows 8

  13.627.000 VNĐ

 • Sony Vaio SVF15 - 328SG/B/W - 15.445.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 4200U  1.6 GHz 3MB Cache L3
  *NVIDIA GeForce GT 740M 1GB
  * 4GB DDR3 1333Mhz 
  * 500 GB, Serial ATA, 5400 rpm
  * 15.6" HD (1366 x 768) LED
  * DVD RW / Webcam
  * Modem 56K, Wireless, NIC
  .* Weight 2.6Kg - Battery 6 Cell ,
  * Windows 8

  15.445.000 VNĐ

 • Sony Vaio SVE14 - 135CX/W - 14.772.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 3230M 2.6 GHz 3MB Cache L3
  * Intel HD Graphic 4000
  * 4GB DDR3 1333Mhz 
  * 1 TB, Serial ATA, 5400 rpm
  * 14" HD (1366 x 768) LED
  * DVD RW / Webcam
  * Modem 56K, Wireless, NIC
  .* Weight 2.2Kg - Battery 6 Cell ,
  * Windows 8

  14.772.000 VNĐ

 • Sony Vaio SVE14 - 135CX/P - 15.081.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 3230M 2.6 GHz 3MB Cache L3
  * Intel HD Graphic 4000
  * 6GB DDR3 1333Mhz 
  * 1 TB, Serial ATA, 5400 rpm
  * 14" HD (1366 x 768) LED
  * DVD RW / Webcam
  * Modem 56K, Wireless, NIC
  .* Weight 2.2Kg - Battery 6 Cell ,
  * Windows 8

  15.081.000 VNĐ

 • Sony Vaio SVE14 - A35CX/H - 15.981.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 -3230M/2.6GHz(3MB cache L3
  * Memory 6GB DDR3
  * 750GB HDD serial ATA/5400rpm 
  * Intel HD Graphic 4000
  * 14" LED HD  Cảm ứng đa điểm
  * Webcam/Multi card Reader/DVD RW
  * Modem 56K, Wireless, NIC/  HDMI
  * Weight 2.0Kg - Battery 6 Cell 
  * Windows 8

  15.981.000 VNĐ

 • HP Pavilion 15 - B123 - 12.145.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 3337U (1.8Ghz/3MB)
  * DDR3, 4 GB, 1066 MHz
  * 1 TB HDD
  * Intel HD Graphic 4000
  * No DVD RW 
  *15.6"HD LED(1366 x 768(Cảm ứng đa điểm )
  * Webcam, wirless
  * 2.6 Kg
  * Win 8

  12.145.000 VNĐ

 • HP 1000 - 1419TU( E4X75PA ) - 7.954.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i3 3110M (2.4Ghz/3MB)
  * DDR3 2 GB, 1066 MHz
  * 500GB HDD
  *Intel HD Graphic 4000
  *  DVD RW 
  *14" High-Definition HD LED  (1366 x 768)
  * Webcam, wirless
  * 2.0 Kg
  * Dos

  7.954.000 VNĐ

 • HP 450 - E7M14PA - 7.954.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i3 3110M (2.4Ghz/3MB)
  * DDR3 2 GB, 1066 MHz
  * 500GB HDD
  *Intel HD Graphic 4000
  *  DVD RW 
  *14" High-Definition HD LED  (1366 x 768)
  * Webcam, wirless
  * 2.0 Kg
  * Dos

  7.954.000 VNĐ

 • hP Pavilion G4 2209TU C9L61PA - 7.772.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột
  Tính năng nổi bật

   

  * Intel Core i3 3110M (2.4Ghz/3MB)
  * DDR3, 2 GB, 1066 MHz
  * 500GB HDD
  * Intel HD Graphic 4000
  * DVD RW 
  *14"HD LED(1366 x 768
  * Webcam, wirless
  * 2.2 Kg
  * Dos

  7.772.000 VNĐ

 • Dell Inspiron 15R 5537 (M5I55528) - 13.318.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 4200U ( 1.6GHZ/3MB L3 cache)
  * 4GB DDR3 -1066
  * 750 GB SATA 
  * 15.6" HD LED 
  * AMD Raedon HD 8670M - 2 GB
  * DVD-RW 
  * 56K V.92 10/100TX, Intel802.11bgn
  * USB2.0, S-Video,Card reader
  * Webcam, Bluetooth/2.6 kg/

  13.318.000 VNĐ

 • Dell Vostro 5460 TWH1Y2 - 11.045.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i3 3217U ( 1.8GHZ/3MB L3 cache)
  * 2GB DDR3 -1066
  * 500GB SATA 
  * 14" HD LED
  * Nvidia GeForce GT630M 2GB
  * NO DVD-RW 
  * 56K V.92 10/100TX, Intel802.11bgn
  * USB2.0, S-Video,Card reader
  * Webcam, Bluetooth/1.8 kg/Free Dos

  11.045.000 VNĐ

 • Dell Inspiron 15 3521 V5I32236 - 9.772.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i3 3217U ( 1.8GHZ/3MB L3 cache)
  * 2GB DDR3 -1066
  * 500GB HDD SATA 
  * 15.6" LED HD
  * AMD Radeon™ HD 7670M 1GB
  * DVD-RW 
  * 56K V.92 10/100TX, Intel802.11bgn
  * USB2.0, S-Video,Card reader
  * Webcam, Bluetooth/2.6 kg/Dos

  9.772.000 VNĐ

 • Dell Inspiron 15R N5521E P28F001 - TI34502 - 11.163.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i3 3227U ( 1.9GHZ/3MB L3 cache)
  * 4GB DDR3 -1066
  * 500GB HDD SATA 
  * 15.6" LED HD
  * AMD Radeon™ HD 8730M 2GB
  * DVD-RW 
  * 56K V.92 10/100TX, Intel802.11bgn
  * USB2.0, S-Video,Card reader
  * Webcam, Bluetooth/2.6 kg/Dos

  11.163.000 VNĐ

 • Dell Inspiron 15 3537 52GNP3 - 7.254.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  * Intel Celeron Dual Core 2955U ( 1.4GHZ/3MB)
  * 2GB DDR3 -1066
  * 500GB HDD SATA 
  * 15.6" LED HD
  * Intel HD Graphic 4000
  * DVD-RW 
  * 56K V.92 10/100TX, Intel802.11bgn
  * USB2.0, S-Video,Card reader
  * Webcam, Bluetooth/2.6 kg/Dos

  7.254.000 VNĐ

 • Asus Zenbook UX32VD-R3049H - 19.909.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, bàn di chuột
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 3337U(1.8GHz, 3MB)
  * nVidia GT 620M 1GB 
  * 4GB DDR3
  * 500GB HDD + 24GB SSD
  *  DVD RW  
  * 13.3" HD LED
  * Webcam1.3MP,Card Reader
  * Weight 1.4Kg/ Pin 6 cell
  * Win 8

  19.909.000 VNĐ

 • ASUS TRANSFORMER BOOK T100TA-DK003H - 7.954.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, bàn di chuột
  Tính năng nổi bật
  * Free Dos 
  *Intel Bay Trail-T Quad Core Z3740 1.33 GHz(lõi tứ )
  * Kích thước : 263 x 171 x 10.5 mm
  * 2 GB DDR3
  * 64GB eMMC
  * 10,1 ""LED Backlight (1366x768) Cảm Ứng
  * Webcam1.2MP
  * Weight 1.03kg/ Pin 2 cell
  * Win 8

  7.954.000 VNĐ

 • Asus X451CA-VX025D/VX026D - 5.445.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột, Bộ về sinh
  Tính năng nổi bật
  *Intel Celeron Dual Core 1007U(1.50 GHz/2MB)
  * Intel HD Graphic 4000
  * 2GB DDR3
  * 500GB HDD
  *  DVD RW   
  * 14" HD LED backlight Splendid
  * Webcam1.3MP,Card Reader
  * Weight 2.2Kg/ Pin 4 cell
  * Free Dos 

  5.445.000 VNĐ

 • Lenovo Ideapad Z400 ( 5936 - 6794 ) - 9.959.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột
  Tính năng nổi bật
  * Intel Cơre i3 3120M  2.5 GHz
  * Intel HD Graphic 4000
  * Memory DDRIII  4GB
  * HDD 500Gb
  * 14" LED HD
  * DVDRW / Webcam/HDMI
  * Modem 56K, Wireless, NIC,..Card .read 
  * 2.0 Kg - 6Cell Battery/ 
  * PC DOS

  9.959.000 VNĐ

 • Lenovo Ideapad S400 ( 5934 - 5150 ) - 9.977.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột
  Tính năng nổi bật
  * Intel Cơre i5 3317U  1.7 GHz
  * Intel HD Graphic 4000
  * Memory DDRIII  4GB
  * HDD 320Gb
  * 14" LED HD
  * No DVDRW / Webcam/HDMI
  * Modem 56K, Wireless, NIC,..Card .read 
  * 2.0 Kg - 6Cell Battery/ 
  * PC DOS

  9.977.000 VNĐ

 • Acer V5 - 472 53334G50aii (002) - 9.618.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 3337U  (1.8GHz, 3M Smart Cache)
  * Intel HD Graphic 4000
  * Memory DDR3 4Gb
  * HDD 500Gb
  * NO DVD - RW/ Camera
  * Monitor 14" LED HD/  Card reader
  * Modem 56K, Wireless, NIC, ....
  * Weight 2.0Kg - Battery 6 Cell 
  * Free Dos 

  9.618.000 VNĐ

 • Acer E1 - 572 54202G50Dnkk (003) - 9.704.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 4200U  (1.6GHz, 3M Smart Cache)
  * Intel HD Graphic 4000
  * Memory DDR3 2Gb
  * HDD 500Gb
  * NO DVD - RW/ Camera
  * Monitor 15.6" LED HD/  Card reader
  * Modem 56K, Wireless, NIC, ....
  * Weight 2.6Kg - Battery 6 Cell 
  * Free Dos 

  9.704.000 VNĐ

 • Acer E1 - 572G 54204G50Dnkk (001) - 10.604.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 4200U  (1.6GHz, 3M Smart Cache)
  * AMD Radeon HD 8670M - 1 GB DDR3
  * Memory DDR3 4Gb
  * HDD 500Gb
  * NO DVD - RW/ Camera
  * Monitor 15.6" LED HD/  Card reader
  * Modem 56K, Wireless, NIC, ....
  * Weight 2.6Kg - Battery 6 Cell 

  10.604.000 VNĐ

 • Acer E1 - 472 54204G50Dnkk (003) - 9.890.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i5 4200U  (1.6GHz, 3M Smart Cache)
  * Intel HD Graphic 4000
  * Memory DDR3 4Gb
  * HDD 500Gb
  * NO DVD - RW/ Camera
  * Monitor 14" LED HD/  Card reader
  * Modem 56K, Wireless, NIC, ....
  * Weight 2.0Kg - Battery 6 Cell 
  * Free Dos 

  9.890.000 VNĐ

 • Acer E1 - 470 33212G50Dnkk (004) - 7.954.000
  Có hàng
  Khuyến mãi dành cho sản phẩm
  • Chuột quang, Túi xách, Bàn di chuột
  Tính năng nổi bật
  * Intel Core i3 3217U  (1.8GHz, 3M Smart Cache)
  * Intel HD Graphic 4000
  * Memory DDR3 2Gb
  * HDD 500Gb
  * NO DVD - RW/ Camera
  * Monitor 14" LED HD/  Card reader
  * Modem 56K, Wireless, NIC, ....
  * Weight 2.0Kg - Battery 6 Cell 
  * Free Dos 

  7.954.000 VNĐ

Trước  [1] 2  3  Tiếp
  KD Điện tử, Máy tính, Điện thoại, Kỹ thuật số
 • kd_laptopoanhson kd_laptopoanhson 0913.183.299
 • KD Linh kiện, Thiết bị văn phòng
 • kd02.oanhson kd02.oanhson 0912.807.099
 • Hỗ Trợ Kỹ Thuật
 • kt.oanhson1 kt.oanhson1 0916.659.329
 • Liên Hệ Bảo Hành
 • bh.oanhson bh.oanhson 0916.525.059
Giờ hành chính: 7h30 -> 17h30